Partnerskie Kluby Biznesu | Kontakty = Kontrakty

Blog

Latest News
Ważna ulga dla przedsiębiorców – sprawdź ile możesz zaoszczędzi.

Ważna ulga dla przedsiębiorców – sprawdź ile możesz zaoszczędzi.

Ulga na start ZUS – ile wynosi

Jeśli planujesz założyć własną działalność gospodarczą, to masz szansę na odrobinę oszczędności. W pierwszych 6 miesiącach działalność nie musisz płacić składek ZUS. To możliwe dzięki uldze na start. Jak ona działa i komu przysługuje? Podpowiadamy.

Ulga na start – czym jest?

Ulga na start jest ukłonem w stronę początkujących przedsiębiorców. Pozwala ona obniżyć koszty prowadzenia działalności gospodarczej. To dlatego, że przez pierwsze pół roku przedsiębiorca jest zwolniony z obowiązku opłacania niektórych składek.

Warto zwrócić uwagę na to, że jeśli:

 • założysz firmę w pierwszym dniu miesiące, to właśnie od tego miesiąca zaczniesz korzystać z ulgi na start.
 • założysz firmę w trakcie miesiąca, to już tego miesiąca nie możesz wliczyć i w zasadzie skorzystasz z niej dłużej.

Ulga na start – dla kogo?

Ulga na start jest skierowana do określonej grupy przedsiębiorców. Z ulgi na start może skorzystać osoba fizyczna:

 • zakładająca firmę po raz pierwszy bądź kolejny – jeśli jednak po raz kolejny zakładasz firmę, to między zakończeniem poprzedniej działalności a otwarciem nowej musi minąć co najmniej 60 miesięcy;
 • otwierająca jednoosobową działalność gospodarczą lub będąca wspólnikiem spółki cywilnej;
 • niewykonująca działalności na rzecz byłego pracodawcy.

Ulga na start ZUS – ile wynosi

Dzięki uldze na start przedsiębiorca oszczędzi, gdyż nie będzie musiał płacić określonych składek. Zapewnia ona zwolnienie ze składek, takich jak:

 • składek na ubezpieczenia społeczne: ubezpieczanie emerytalne, rentowe i wypadkowe;
 • składki na Fundusz Pracy;
 • składki na Fundusz Solidarnościowy.

Ulga na start – składka zdrowotna

Warto jednak podkreślić, że ulga na start nie zwalnia ze składki zdrowotnej. Przedsiębiorca musi więc zgłosić się do ubezpieczania zdrowotnego.

Wysokość składki zdrowotnej jest uzależniona od wybranej formy opodatkowania.

 • Skala podatkowa – 9% podstawy wymiaru składki;
 • Podatek liniowy – 4,9% podstawy wymiaru składki;
 • Ryczałt – stała kwota uzależniona od przedziału przychodu.

Ulga na start – konsekwencje

Każdy kij ma dwa końca, tak samo jest z ulgą na start, która ma tez kilka wad. Korzystanie z ulgi wiąże się z:

 • brakiem prawa do zasiłku chorobowegoopiekuńczego i macierzyńskiego;
 • brakiem składek na ubezpieczenie emerytalne – podczas ustalania prawa do emerytury okres ulgi nie zostanie uwzględniony.
 • brak prawa do świadczeń rehabilitacyjnych.

Ulga na start – jak z niej skorzystać?

Na zgłoszenie się do ulgi na start masz 7 dni od rozpoczęcia działalności. Zgłoszenie przebiega za pośrednictwem formularza ZUS ZZA. Zgłoszenie można zanieść osobiście przy okazji innych spraw lub za pośrednictwem aplikacji ePłatnik lub Programu Płatnik.

Wiadomości Związane

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *