Partnerskie Kluby Biznesu | Kontakty = Kontrakty

SPRAWDŹ JAKIE PAKIETY DLA CIEBIE PRZYGOTOWALIŚMY

Start

Czas trwania 14 dni
200
 • Networking online
 • Spotkania biznesowe online
 • Katalog klubowiczów online
 • Wybrane stacjonarne
  spotkania online

Silver

Czas trwania 1 m-sc
1000
 • Plan ten obejmuje wszystko co pakiet start
 • Reklama na Funpage PKB
 • Reklama na grupie Klubów Biznesu
 • Promocja w newsleterze
 • Stacjonarne spotkania biznesowe i webinary
 • Inne tworzone narzędzia
PopularNY

Black

Czas trwania 1 m-sc
1500
 • Plan ten obejmuje wszystko co pakiet silver
 • Wsparcie ogólnopolskich koordynatorów
 • Dostęp do grupy strefy ekonomicznej
 • Dostęp do grupy Inwestycyjno-budowlanej
 • Dostęp do grupy Nieruchomości
 • Dostęp do grupy Business Woman
 • Dostęp do grupy Finansowej

VIP

Czas trwania 1 m-sc
INDYWIDUALNA WYCENA
 • Plan ten obejmuje wszystko co pakiet Black

Pakiet Vip

Warunki ustalane są indywidualnie

Element pakietu

Opis

Grupy tematyczne

Dostęp do grup : Inwestycyjno-budowlanej, Nieruchomości, Business Woman oraz Finansowa. Celem tych grup jest wzajemna pomoc i wsparcie oraz wymiana kontaktów biznesowych w zależności od profilu grupy

Onboarding online

Dedykowany webinar wprowadzający dla członków, mający na celu szczegółowego przedstawienia korzyści i zasad działania PKB Mikro

Spotkania biznesowe online

Prowadzone nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, dedykowane dla członków PKB Mikro, organizowane i prowadzone przez Organizatora (z udziałem zaproszonych ekspertów, członków PKB itp.), mające na celu wsparcie członków PKB Mikro w nawiązywaniu nowych kontaktów biznesowych oraz wyszukiwaniu nowych partnerów biznesowych

Stacjonarne spotkania biznesowe

Zaproszenie na organizowane przez PKB wydarzenia biznesowe, mecze, spotkania, wyjazdy – warunki uczestnictwa i koszt udziału ustalane będą każdorazowo przez Organizatora

Reklama na fanpage’u PKB

Zaproszenie na organizowane przez PKB wydarzenia biznesowe, mecze, spotkania, wyjazdy – warunki uczestnictwa i koszt udziału ustalane będą każdorazowo przez Organizatora

Reklama w grupie Klubów Biznesu

Umożliwienie reklamy na ogólnopolskiej zamkniętej grupie Klubów Biznesu, prowadzonej na portalu społecznościowym Facebook.comspołecznościowym Facebook.com

Promocja w newsletterze

Umożliwienie promocji w ogólnopolskim newsletterze – 2 (dwa) razy w miesiącu

Inne tworzone narzędzia

Zapewnienie dostępu do innych narzędzi, które powstaną w przyszłości w ramach rozwoju Projektu PKB, dostępnych w ramach podstawowego członkostwa PKB

Promocja w newsletterze

Umożliwienie promocji w ogólnopolskim newsletterze – 2 (dwa) razy w miesiącu

Wsparcie dedykowanego koordynatora

Usługa obejmuje działania mające na celu wsparcie sprzedaży produktów/usług oferowanych przez Klubowicza, w tym:

 • wsparcie w komunikacji z Partnerami PKB,
 • koordynowanie pierwszych spotkań ze wskazanymi przez Klubowicza Partnerami PKB

Uczestnictwo w grupach tematycznych

Możliwość uczestniczenia w spotkaniach Grupy Nieruchomości i/lub Grupy Stref Ekonomicznych, działających w ramach Klubu Biznesu

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Nazwa
Zgody