Partnerskie Kluby Biznesu | Kontakty = Kontrakty

Blog

Latest News
Dowiedz się kto oraz w jaki sposób może odwołać się od mandatu.

Dowiedz się kto oraz w jaki sposób może odwołać się od mandatu.

Pobierz wzór i odwołaj się od mandatu drogowego 

Wiele osób dostąpiło wątpliwego zaszczytu otrzymania mandatu. Często jednak zdarza się, że kara jest niesłuszna. Co wtedy zrobić? Właśnie odwołać się od mandatu drogowego! Jak i kiedy można tego dokonać? Jak sporządzić wniosek? Podpowiadamy!

Kto i kiedy może odwołać się od mandatu? 

Zgodnie z przepisami prawa od mandatu może odwołać się osoba, która jest:

 • pewna, że dostała mandat bezzasadnie;
 • rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka poniżej 17. roku życia;
 • kuratorem bądź przedstawicielem ustawowym osoby ubezwłasnowolnionej;
 • przedstawicielem sądu i dowiedziała się, że grzywna jest niesłuszna;
 • przedstawicielem służb i dowiedziała się, że grzywna jest niesłuszna.

Można odwołać się od mandatu w przypadku, gdy: 

 • został on wystawiony za działanie, które nie było wykroczeniem;
 • wystawiono go za wykroczenie, za które karze wyłącznie sąd;
 • wystawiono go za działania w obronie koniecznej lub w obronie „dobra chronionego prawem”;
 • twoje działanie było spowodowane chorobą psychiczną

Co zrobić, żeby się odwołać? 

Aby odwołać się od mandatu, musisz przede wszystkim napisać wniosek o uchylenie mandatu. We wniosku powinny znaleźć się następujące informacje:

 • twoje imię i nazwisko;
 • adres zamieszkania;
 • numer PESEL;
 • seria i numer mandatu (te informacje znajdują się w prawym górnym rogu mandatu);
 • opis zdarzenia i uzasadnienie, które wskażę niesłuszność mandatu

*Wzór takiego wniosku znajdziesz na platformiewww.lexnonstop.com.

Następnie należy złożyć wniosek do właściwego dla miejsca zamieszkania sądu rejonowego. Wniosek możesz zanieść osobiście do biura podatkowego lub wysłać listem poleconym na adres sądu. 

Kiedy należy złożyć wniosek?

Wniosek musi zostać złożony w ciągu 7 dni od wystawienia mandatu. Przepisy nie przewidują terminu, w jakim sąd ma rozpatrzyć wniosek. 

Wiadomości Związane

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *