Partnerskie Kluby Biznesu | Kontakty = Kontrakty

Blog

Latest News
UWAGA!! Możliwość pozyskania dotacji!

UWAGA!! Możliwość pozyskania dotacji!

Czy składaliście już Państwo wniosek o Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników klubu (np. trenerów, administracji, koordynatorów)?

W ramach Tarczy Antykryzysowej każdy klub działający jako stowarzyszenie lub fundacja który w okresie po 1 stycznia 2020 zanotował od 30% do 90% spadek przychodów statutowych w okresie dowolnych 2 kolejnych miesięcy (np. marzec-kwiecień 2020) w stosunku do tych samych dwóch miesięcy roku 2019 może ubiegać się o dofinansowanie w ramach tego programu. Program charakteryzuje bardzo wysoki współczynnik przyznawalności dotacji! Mało biurokracji! Warto składać!

Pełna pula środków jest dostępna tylko do końca kwietnia 2021 dlatego warto się tym zająć teraz!

Dofinansowanie można otrzymać na wszystkich zatrudnionych w klubie pracowników na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie na okres kolejnych 3 miesięcy w wysokości od 50 do 90% wysokości wynagrodzenia.

Przykład: Klub zatrudnia 8 trenerów z których każdy otrzymuje wynagrodzenie 1400zł brutto na podstawie umowy zlecenie, a przychody statutowe klubu w miesiącach kwiecień-maj 2020r były niższe o 53% niż w analogicznym okresie 2019r. Klub może liczyć na dotacje w wysokości 70% łącznych kosztów wynagrodzeń przez 3 kolejne miesiące. Łączna suma dotacji wyniesie 11200 zł x 3 miesiące x 70% czyli 23 520 zł.

Proces wnioskowania jest bardzo prosty ale wymaga posiadania Profilu Zaufanego. (https://pz.gov.pl/dt/login/login?urlt=m607ph316…)

Jeśli chcielibyście Państwo skorzystać z dotacji to oferujemy nasze wsparcie.

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu.

Partnerskie Kluby Biznesu sp. z o.o.
e-mail: biuro@partnerskiekb.pl
tel. 661 112 445

Wiadomości Związane

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *