Partnerskie Kluby Biznesu | Kontakty = Kontrakty

Blog

Latest News
Ulga podatkowa na złe długi – jak otrzymać?

Ulga podatkowa na złe długi – jak otrzymać?

Ulga podatkowa na złe długi – jak otrzymać? 

Weźmy na tapet kolejną ulgę podatkową, która może przydać się w Twoim rozliczeniu. Jest ona ratunkiem dla tych, którzy nie otrzymali zapłaty od kontrahentów w odpowiednim terminie (90 dni). Ulga na złe długi działa na gruncie podatku dochodowego oraz w zakresie podatku VAT. Kto i jak może z niej skorzystać? Podpowiadamy.

Ulga na złe długi – czym jest?

Ulga na złe długi jest rozwiązanie na odzyskanie podatku od niezapłaconych faktur przychodowych. Można z niej skorzystać w przypadku bycia podatnikiem podatku VAT i podatku dochodowego PIT lub CIT. 

Jeśli nie otrzymałeś należności lub jakiejś jej części, to masz prawo zmniejszyć podstawę obliczenia podatku o wartość tej należności lub jej części lub zwiększyć poniesioną stratę. Możesz tego dokonać, w przypadku, gdy minęło 90 dni od upływu terminu płatności określonego w fakturze.  

Jak rozliczyć ulgę na złe długi w VAT?

Rozliczenia ulgi w podatku VAT można dokonać za pomocą korekty podatku niezależnego w Jednolitym Pliku Kontrolnym, kiedy ten stał się nieściągalny. O nieściągalności mówimy, kiedy minęło 90 dni od terminu płatności. Muszą też być spełnione dwa warunki:

  • Należy być czynnym podatnikiem VAT na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty.
  • Nie może upłynąć więcej niż 3 lata od wystawienia faktury, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

Pamiętajmy, że w przypadku, gdy dłużnik jest podatnikiem zwolnionym z VAT-u lub konsumentem, to musimy spełnić jeszcze jeden dodatkowy warunek.

  • Wierzytelność musi zostać potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego.
  • Wierzytelność musi zostać wpisana do rejestru długów prowadzonego na poziomie krajowym.
  • Dłużnik ogłosił upadłość konsumencką.

Ulga a PIT i CIT

W przypadku PIT i CIT proces działania jest identyczny jak w przypadku VAT-u. Z tą jednak różnicą, że podstawę opodatkowania możesz zmniejszyć o kwotę wynikającą z nieopłaconego przez 90 dni od upływu terminu płatności faktur i umów. Wtedy ulgę należy uwzględnić w rocznym zeznaniu podatkowym, uzupełniając druk PIT/WZ.

Aby jednak skorzystać z tej możliwości w przypadku PIT i CIT, należy spełnić trzy warunki:

  • Na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym składasz zeznanie podatkowe, nie może być w trakcie postępowania restrukturyzacyjnegoupadłościowego lub likwidacji;
  • Nie minęły 2 lata (licząc od końca roku kalendarzowego), od kiedy wystawiłeś fakturę lub zawarłeś umowę. Okres ten liczysz od ostatniej czynności, która nastąpiła.
  • Faktura lub umowa, na którą chcesz naliczyć ulgę, jest zawarta przez podatników, którzy mają przychody opodatkowane w Polsce.

Jeśli nie wiesz, czy możesz skorzystać z ulgi bądź potrzebujesz pomocy w dokumentach, zgłoś swój problem do Lexnonstop.

Wiadomości Związane

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *