Partnerskie Kluby Biznesu | Kontakty = Kontrakty

Blog

Latest News
Czym jest Twarda i Miękka windykacja?

Czym jest Twarda i Miękka windykacja?

Twarda i miękka windykacja – co musisz wiedzieć

W przypadku, gdy dłużnik spóźnia się ze spłatą swoich zobowiązań, windykator musi podjąć

odpowiednie kroki. Czasami, aby wyegzekwować dług wystarczy wiadomość mailowa z

przypomnieniem. Nie zawsze jednak dłużnicy chcą współpracować, i koniecznym jest podjęcie

zdecydowanych kroków. Czym zatem różni się windykacja miękka i twarda?

Windykacja miękka – co to jest?

Windykacja miękka polega na informowaniu dłużnika o braku spłaty kredytu lub pożyczki w

wyznaczonym terminie. Sposoby dotarcia z informacją mogą odbywać się w różnej formie –

np. mailowo lub SMS-owo. Wierzyciel uprzedza dłużnika w ten sposób, że dalsze postepowanie

może wymagać zdecydowanych metod egzekwowania zobowiązań.

Windykacja miękka stosowania jest w przypadku dłużników, którzy chcą polubownie załatwić

sprawę i współpracują nienagannie.

Windykacja twarda – co to jest?

Twarda windykacja jest bardziej zdecydowaną formą pozyskiwania długu. Obejmuje ona metody,

które stosuje się, aby zmusić dłużnika do spłaty zobowiązań. Stosowana, aby jak najszybciej

pozyskać spłatę od dłużnika i w przypadku, gdy polubowne metody nie dają skutku.

Pamiętajmy, że jeśli zostaną wobec nas zastosowane środki przymusu, to może się to wiązać z

pociągnięciem do dodatkowej odpowiedzialności finansowej.

Metody windykacji miękkiej

Do metod windykacji miękkiej zaliczymy:

 telefoniczne przypomnienia o spłacie,

 wysyłanie wiadomości SMS z przypomnieniem o konieczności zapłaty,

 pisemne wezwanie do zapłaty,

 ostrzeżenie o możliwości wpisania dłużnika do któregoś z rejestrów dłużników.

Ostatnia z metod zwykle jawi się jako ta najbardziej skuteczna – wynika to z obawy przed

upublicznieniem danych o zadłużeniu.

Windykacja twarda – metody

1. Wpisanie dłużnika do bazy dłużników

Wpis do bazy znacząco wpływa, chociażby na zdolność kredytową – również w momencie

usunięcia z grona dłużników. Osoby zwlekające ze spłatą długów mogą znaleźć się w systemach:

 Rejestru Dłużników ERIF,

 Krajowego Biura Informacji Gospodarczej,

 BIG Infomonitor,

 Krajowego Rejestru Długów BIG. 

2. Wywiad gospodarczy

Wywiad przeprowadza się po to, aby ustalić obecną sytuację finansową dłużnika. Zadaniem

windykatora jest, m.in.:

 określić wielkość majątku dłużnika,

 ustalić poszczególne składniki tego majątku,

 określić jego pozycję w branży (w przypadku przedsiębiorcy),

 określić płynność finansową dłużnika. 

Dokładne ustalenia podczas wywiadu wpłyną na dalszy przebieg postępowania.

3. Postępowanie sądowe 

Kolejnym etapem windykacji twardej jest złożenie pozwu. To czas na to, aby wierzyciel

przedstawił wszystkie zebrane dowody. Konsekwencją postepowania jest wydanie nakazu

zapłaty.

4. Postępowanie przedegzekucyjne

To ponowna próba pozyskania należności na drodze sądowej. Na tym etapie dłużnicy zwykle

podejmują próbę spłaty zadłużenia.

5. Postępowanie egzekucyjne (komornicze) 

Egzekucja komornicza jest wdrażana, gdy wspomniane wyżej metody zakończyły się fiaskiem.

Dodajmy, że oprócz ściągnięcia długo z majątku, dłużnik poniesie wysokie koszty zaangażowania

komornika w sprawę.

Najlepiej unikać sytuacji, w której musimy doświadczyć, chociażby windykacji miękkiej. Mimo, że

ma ona polubowny charakter i jest łagodną metodą egzekwowania długo, to może przerodzić się

w windykację twardą, jeśli dłużnik nie współpracuje.

Wiadomości Związane

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *