Partnerskie Kluby Biznesu | Kontakty = Kontrakty

Jak ograniczyć ryzyko walutowe w handlu zagranicznym w 2023 roku?

Dzisiejsi goście – Malwina Krakus oraz Radosław Jarema przybliżyli prognozę notowań złotego wobec głównych walut w perspektywie krótko i średnioterminowej. Zaprezentowali również narzędzia, które pomagają przedsiębiorcom w eliminacji ryzyka kursowego i mogą zapewnić stabilność w zakresie planowania transakcji zagranicznych firm, a co najważniejsze zabezpieczają marżę przedsiębiorstwa przed wahaniami kursów walut.

Z dzisiejszego odcinka dowiesz się również:

✅ Co wpłynie na kurs polskiego złotego w najbliższym czasie?

✅ Jak eliminować ryzyko walutowe w przedsiębiorstwie?

✅ Jakie wydarzenia mogą wyraźnie zmienić notowania na rynku walutowym?