Zawieszenie rat w bankach

Zgodnie z zapowiedzią prezesa Związku Banków Polskich w ciągu ostatniego tygodnia większość banków wprowadziła możliwość odroczenia spłaty rat dla swoich klientów.

Prolongata dotyczy kredytów z portfeli banków, a więc kredytów gotówkowych, samochodowych, kredytów hipotecznych, pożyczek hipotecznych oraz kredytów firmowych i leasingów.

Skorzystanie z odroczenia spłaty wymaga złożenia wniosku zawierającego informację wskazującą zaistniały fakt powstania trudnej sytuacji materialnej spowodowany pandemią koronawirusa. Banki nie będę tutaj analizowały zdolności kredytowej i nie powinny prosić o dokumentację finansową, nie mniej Klient nie powinien posiadać przeterminowanych zobowiązań. Jeśli tak będzie to w pierwszej kolejności będzie musiał uregulować zaległe raty, chyba że już wcześniej miał z bankiem zawartą ugodę.

Wnioski o odroczenie można składać w systemach bankowości internetowej, poprzez strony internetowe, wypełniając dostępne na nich formularze bądź przez infolinię. Pracownicy banków apelują by nie kierować się do placówek, bowiem oddziały są albo pozamykane albo otwarte krócej, a już na pewno pracują w ograniczonych składach.

Prolongata w zależności od banku polega na zawieszeniu rat kapitałowo-odsetkowych na okres do 3 miesięcy bądź samej raty kapitałowej na okres do 6 miesięcy, gdzie odsetki będą opłacane przez Klienta zgodnie z zapisami umowy kredytowej. W przypadku kredytu z ubezpieczeniem, gdy składka płatna jest w ratach, spłata rat składki ubezpieczeniowej  odbywa się zgodnie z zapisami umowy kredytowej.

Do banków, które zawieszają ratę na okres 3 miesięcy należą: Pekao S.A., Pekao BH, Millennium oraz dawny Eurobank, PKO BP, BNP Paribas oraz dawny Raiffeisen, Alior Bank. Dodatkowo w BNP Paribas oraz w Aliorze na wniosek klienta istnieje możliwość odroczenia spłaty samego kapitału  na  maksymalnie 6 miesięcy.

Wśród banków, które zawieszą ratę kapitałową na okres do 6 miesięcy są: Bank Pocztowy, MBank, Santander i dawny Deutsche Bank, Nest Bank, Credit Agricole, ING Bank oraz Idea Bank. Bank ING dodatkowo pozwala na zawieszenie pełnej raty kapitałowo-odsetkowej na okres do 6 miesięcy, ale ewentualne miesięczne składki ubezpieczeniowe muszą być nadal opłacane.

Po zakończeniu tych tzw. „wakacji kredytowych” część banków będzie wydłużała okres kredytowania o odpowiednią ilość miesięcy, tak by klientom nie wzrósł koszt miesięcznego obciążenia. Są jednak banki, w których okres kredytowania pozostanie bez zmian, a tym samym kolejne raty kredytu będą wyższe o zawieszony kapitał i klienci otrzymają nowe harmonogramy spłaty rat.

W przypadku firm prowadzących pełną księgowość warianty zawieszenia rat mogą trochę różnić się od przedstawionych powyżej, nie mniej również jest możliwość prolongaty w płatności.

Co jest ważne banki nie będą pobierały opłat z tytułu możliwości zawieszenia płatności rat a wnioski klientów będą rozpatrywane w możliwie szybkim czasie.

scroll to top