Pracownicze Plany Kapitałowe

PPK czyli Pracownice Plany Kapitałowe to nowe rozwiązanie w zakresie dodatkowego długoterminowego  oszczędzania na cele emerytalne, stanowiący uzupełnienie źródeł dochodów po osiągnięciu wieku emerytalnego, dla  każdej osoby zatrudnionej w Polsce.

PPK e to powszechny program oszczędnościowy. Do programu może przystąpić każda osoba zatrudniona, która podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Oszczędności tworzone są wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo.

Do opłacania wpłat do PPK mają być zobowiązani zarówno pracodawca, jak i pracownik. Środki gromadzone są w ramach wybranych funduszy inwestycyjnych. Wprowadzenie PPK wymaga zawarcia umowy o zarządzanie PPK oraz szeregu umów o prowadzenie PPK na rzecz pracowników. Pracownicze Plany Kapitałowe wymagają uwzględnienia specyfiki oraz możliwości finansowych pracodawcy oraz zatrudnianych przez niego pracowników.

Aby dowiedzieć się więcej na temat PPK zapraszamy na stronę: https://www.skarbiec.pl/

scroll to top