Nowy Klub i nowe plany na przyszłość

Do Partnerskich Klubów Biznesu dołączył kolejny klub sportowy. Jest nim GKS Łokietek z Brześcia Kujawskiego k. Włocławka, przy którym został utworzony Łokietek Biznes Klub. GKS Łokietek jest klubem piłkarskim z 50-letnią tradycją. Mimo tego, że Klub Biznesu działa w niewielkiej miejscowości, to potencjał biznesowy w Brześciu Kujawskim jest bardzo duży. Znajduje się tam bowiem doskonale rozwinięta strefa przemysłowa.

Koordynatorem Łokietek Biznes Klubu został Vice-prezes GKS Łokietek, Mariusz Kaczmarek.

Na tym jednak nie koniec. Do Partnerskich Klubów Biznesu niemal codziennie zgłaszają się koleje Kluby, które chcą nawiązać współpracę. Już teraz śmiało można powiedzieć, że Partnerskie Kluby Biznesu nie zatrzymają swojego rozwoju na 15 Klubach, które w chwili obecnej funkcjonują. Wielce prawdopodobne jest również, że niebawem otwarte zostaną również Kluby biznesu w innych krajach europejskich.

 

scroll to top