Odpowiedzialność finansowa pracownika – jak działa?

Odpowiedzialność finansowa pracownika – jak działa?

Data publikacji:

  15:37 19 gru 2023

Odpowiedzialność finansowa pracownika – jak działa?

Pracownik zatrudniony w danym przedsiębiorstwie ponosi konsekwencje finansowe wynikające z jego działań, co umożliwia pracodawcy składanie roszczeń o ewentualne odszkodowania z tytułu wyrządzonych szkód. Przepisy Kodeksu pracy szczegółowo określają warunki takiego postępowania i określają, kto jest odpowiedzialny za wykazanie winy.

 

Odpowiedzialność finansowa – dwa rodzaje

Pracownik może być obciążony odpowiedzialnością finansową wobec pracodawcy w rezultacie nieprawidłowego wypełniania swoich zobowiązań lub ich całkowitego zaniedbania. Kary są nakładane zgodnie z postanowieniami określonymi w przepisach Kodeksu pracy.

 

WKodeksie pracy istnieją dwie odrębne formy odpowiedzialności prawnej za wyrządzenie szkody pracodawcy:

  • odpowiedzialność za mienie powierzone. Występuje ona w przypadku, gdy pracownikowi powierzono mienie pracodawcy (w ramach dodatkowej umowy bądź aneksu).
  • odpowiedzialność materialna na zasadach ogólnych, czyli obejmująca wszystkich pracowników.

 

Kiedy dochodzi do odpowiedzialności finansowej?

Bez wątpienia wielu ludzi zadaje sobie pytanie, kiedy występuje odpowiedzialność finansowa na zwykłych zasadach. To zobowiązanie powstaje w chwili nawiązania umowy z pracodawcą.

 

Powodem odpowiedzialności finansowej na ogólnych zasadach są:

  • wina pracownika,
  • przyczynowy związek między popełnionym naruszeniem obowiązków pracowniczych a szkodą,
  • przyczynienie się do szkody pracodawcy,
  • naruszenie pracowniczych obowiązków.

 

Kto jest odpowiedzialny za udowodnienie winy?

Pracodawca ma jedynie obowiązek udowodnienia zarówno wystąpienia szkody, jak i udziału pracownika w jej powstaniu. To pracodawca także określa zakres powstałych szkód. Mimo to pracownik, który sumiennie spełniał swoje obowiązki, lecz przypadkowo spowodował szkodę pracodawcy, nie ponosi odpowiedzialności finansowej za te straty.

 

Wysokość pokrycia szkody

Wysokość odszkodowania jest wyliczana na podstawie rozmiaru spowodowanej szkody, jednak nie może przekroczyć trzymiesięcznego wynagrodzenia pracownika wypłacanego w dniu, gdy szkoda miała miejsce. W przypadku, gdy pracownik działał celowo i w sposób, który przyczynił się do szkody pracodawcy, zobowiązany jest on do naprawienia całkowitej wartości wyrządzonej szkody.

 

Jeśli chodzi o odpowiedzialność za powierzone mienie, pracownik ponosi pełną odpowiedzialność, obejmując zarówno rzeczywiste straty, jak i utracone korzyści, jakie poniósł pracodawca. Zakres odpowiedzialności pracownika za powierzone mu mienie zależy od właściwego powierzenia oraz wystąpienia szkody w tym mieniu.

 

Zakres zadań pracowniczych jest określany poprzez umowy zawierane między pracownikiem a pracodawcą. Nie ma konieczności tworzenia osobnych umów lub aneksów w celu ustanowienia ogólnej odpowiedzialności finansowej. Ta odpowiedzialność powstaje automatycznie w chwili zawarcia umowy. W razie potrzeby dodatkowych informacji w tej sprawie zaleca się kontakt z Państwową Inspekcją Pracy, a w przypadku wątpliwości warto skorzystać z porady prawnika.

Planowane spotkania klubu

Relacje ze spotkań naszych klubowiczów

Najwięksi partnerzy

Używamy plików tekstowych zwanych „cookies” („ciasteczka”), by uczynić naszą stronę łatwiejszą w użytkowaniu. Dowiedz się więcej.

x